[ Phim ] – Châu Tinh Trì : Tế Công

[stream provider=youtube flv=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3Di4zaJsogdfc%26context%3DC44f8176ADvjVQa1PpcFMzr8C9qpLNe98jtQrZIgnMnnKP7qt8ro8%3D img=x:/img.youtube.com/vi/i4zaJsogdfc/0.jpg … [Read more...]

Châu Tinh Trì : Chuyên Gia Xảo Quyệt

Chuyên Gia Xảo Quyệt Diễn viên: Châu Tinh Trì, Ngô Mẫn Đạt, [stream provider=youtube flv=http%3A//www.youtube.com/watch%3Fv%3DSlEoh-M6xS8%26context%3DC3fbf901ADOEgsToPDskL_n3s9ylufm3wpO2cICSjc … [Read more...]

Châu Tinh Trì : Đỗ Thánh – Phần 3

Đây là phần tiếp theo bộ film Đỗ Thánh 2. Trong phần này, Châu Tinh Trì du hành ngược thời gian về những năm 30 ở Hong Kong, thời của Đinh Lực - Hứa Văn Cường [stream provider=youtube … [Read more...]

Châu Tinh Trì : Đỗ Thánh – Phần 2

Đệ tử của Vua Bài (Lưu Đức Hòa đã trở lại, cùng với Stephen (Châu Tinh Trì), một người có khả năng đặc biệt. Họ làm mưa làm gió trên các sòng bạc lớn ở Hong Kong, nhưng liệu họ có thể tiếp tục như vậy … [Read more...]

Châu Tinh Trì : Đỗ Thánh – Phần 1

Châu Tinh Trì vào vai Sing, một anh chàng khù khờ nhưng có năng lực phi thường đến Trung Quốc thăm chú mình - Tat. Lúc đầu, anh chỉ là một cục nợ đối với Tat nhưng khi phát hiện ra Sing có thề nhìn … [Read more...]